Hiện tại 18:55:10 13-12-2017 tỉ giá của BTC và BCC

1 BTC = 16,689.70 $ 1 BCC = 379.83 $

Tỉ giá BTC và USD

Tỉ giá BTC và USD được cập nhập từ bitconnect.win thông qua dữ liệu từ bitconnect.co, tỉ giá này được quy đổi sang giờ Việt Nam cho bạn dễ theo dõi và kiểm soát, dữ liệu được cập nhập theo thời gian thực.

Tỉ giá BTC và VND

Tỉ giá BTC và VND được cập nhập thông qua giá mua trên sàn giao dịch remitano.com

Trợ Giúp Đầu Tư Bitconnect

Xem các hướng dẫn đầu tư bitconnect từ bitconnect.win, đối tác phát triển hệ thống của bitconnect.co