Thông báo giá bitconnect – bcc

Công cụ thông báo giá bitconnect giúp bạn nhận được thông báo qua email, giúp bạn cập nhập giá khi bạn không thể thường xuyên kiểm tra website và theo dõi giá.

Bitconnect.win sẽ gửi giá bitconnect khi có biến động quá mức cho phép của bạn.

 

Hiện tại 19:47:10 13-12-2017 tỉ giá của BTC và BCC

1 BTC = 17,040.60 $ 1 BCC = 387.33 $

Bitconnect.win sẽ gửi thông báo giá bitconnect cho bạn khi

 

Bạn sẽ nhận được gì

Bitconnect.win sẽ gửi cho bạn 1 email thông báo khi giá thấp hơn (hoặc cao hơn) giá bạn cung cấp. Nội dung email thông báo sẽ như sau

Bitconnect.win chỉ gửi 1 email cho 1 thông báo giá. Sau khi nhận email nếu bạn cần tạo 1 thông báo giá mới bạn cần vào lại trang này để tạo thông báo giá mới. Trong trường hợp 1 email bạn tạo nhiều thông báo giá, thì chỉ thông báo cuối cùng là có hiệu lực.

Hy vọng qua công cụ này bạn có thể dễ dàng chuyển giá lending ngay thời điểm bitconnect có giả rẻ nhất. Chúc các bạn đầu tư nhận được thiều thành công, nếu các bạn cần hỗ trợ vui lòng liên lạc:

Liên lạc: Nhóm Facebook – Youtube Channel – Facebook cá nhân – Nhóm Zalo – Phone: 0984 668 068