Chốt lời BTC bằng USD tại sàn Livecoin

Chốt lời BTC bằng USD tại sàn Livecoin

Hôm qua sau khi hướng dẫn các bạn chuyển BTC sang USDT tại bittrex, một số bạn phản hồi rằng không thể xác minh tài khoản ở bittrex và bị giam BTC ở trong. Nếu các bạn nào gặp sự cố, vui lòng liên hệ với Nam để trợ giúp nhé. Nam sẽ hỗ trợ nhận BTC và chuyển lại vào ví...