Lịch sử trả lãi bitconnect trong 30 ngày

Bitconnect vừa là 1 đồng tiền (mã BCC) vừa là 1 sàn giao dịch, cho phép người tham gia ủy thác giao dịch. Khi người tham gia ủy thác giao dịch, các ROBOT sẽ tiến hành giao dịch và chia lãi cho người ủy thác. Lãi suất được bitconnect chia trả theo từng ngày. Và người ủy thác có thể rút lãi theo ngày.

Trung bình lãi suất của 30 ngày qua:

Gói 100$ - 1,000$
28.50%
Gói 1,010$ - 5,000$
31.50%
Gói 5,010$ - 10,000$
34.50%
Gói 10,010$ - 100,000$
36.00%

Chi tiết trả lãi lending của bitconnect trong 30 ngày qua:

Dưới đây là chi tiết trả lãi trong 30 ngày qua của bitconnect. Dành cho các nhà đầu tư mới chưa rõ thì lãi suất của bitconenct được trả theo ngày và rút lãi theo ngày.

 • 0.54%
  14-12-2017
  Đang Chờ
 • 1.46%
  13-12-2017
  Hôm Nay
 • 0.55%
  12-12-2017
  Áp Dụng
 • 1.5%
  11-12-2017
  Áp Dụng
 • 1.23%
  10-12-2017
  Áp Dụng
 • 1.48%
  09-12-2017
  Áp Dụng
 • 1.39%
  08-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.19%
  07-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.97%
  06-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.81%
  05-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.23%
  04-12-2017
  Áp Dụng
 • 1.24%
  03-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.11%
  02-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.19%
  01-12-2017
  Áp Dụng
 • 0.54%
  30-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.2%
  29-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.3%
  28-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.05%
  27-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.78%
  26-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.84%
  25-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.42%
  24-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.66%
  23-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.51%
  22-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.06%
  21-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.55%
  20-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.77%
  19-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.5%
  18-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.95%
  17-11-2017
  Áp Dụng
 • 0.48%
  16-11-2017
  Áp Dụng
 • 1.5%
  15-11-2017
  Áp Dụng

Chương trình đặc biệt của bitconnect.win

Tháng 8.2017, bitconenct.win trở thành đối tác phân phối và phát triển hệ thống tại Hồ Chí Minh của bitconnect thế giới. Trong tháng 8 tất cả các thành viên đăng ký tham gia bitconnect khi để người giới thiệu là dautunhan2 sẽ được nhận hoàn trả ngay lập tức 7% phí tham gia lending. Cụ thể như sau

 1. Đăng ký gói lending: 100$ nhận lại 7$
 2. Đăng ký gói lending: 1010$ nhận lại 70$
 3. Đăng ký gói lending: 5,010$ nhận lại 350$
 4. Đăng ký giói lending: 10,010$ nhận lại 700$

Đây là chương trình hợp tác của bitconnect.cobitconnect.win vì thế tất cả các bạn sẽ nhận được tiền hoàn trả thông qua đồng BCC. Mời các bạn xem bài hướng dẫn chi tiết bên dưới